Театър на 15.02 от 11часа.

Желаещите ще намерят повече информация в групата на 1"д"клас във фейсбук.