Театър "Музиката в моите ръце" на 29 март от 11часа

Желаещите да проверят за повече информация в групата на 1д във Фейсбук.