Работим активно интерактивно!

Използваме ежедневно електронните учебници на Просвета, защото така е по-удобно и за учителя, и за учениците.Така можем да импровизираме върху уроците с активното участие на децата.