Предстои ни започването на 2 срок!

Промяна в програма има само в Понеделник/2час-Информационни технологии , а 3 и 4 са БЕЛ/ и в Петък/3час-Математика/.

Смяната е първа.

Консултация за родители-Понеделник - от 8.00ч.

Консултация за ученици- Сряда - 12.15ч.