Открит урок на 4 март -представихме Джъмпидо пред директори и учители от детските градини в района.