Международен проект, в който ще участва и нашият клас.

На 7. 11.2013 г. в нашето училище  стартира  работа по проект „Промяна на навиците – учене и преподаване за по-справедлив свят” .
Темата, по която ще работи нашето училище е „Свръхпотребление и взаимозависимости.”  

Водеща организация е Шотландският център за образование за развитие «Скотдек», а Фондация С.Е.Г.А. е партньор за България
Проектът включва редица обучителни и експертни дейности, насочени към училища, учители и ученици.