Есенна ваканция

Учениците ще бъдат есенна ваканция от 1 до 5 ноември включително.