Благотворителен концерт на 31 май!!!Заповядайте!

Това е поканата за нашия заключителен концерт с моите хлапета.Той наистина ще си заслужава дареното левче,защото те репетират с огромен хъс и вдъхновение!
Можехме да завършим 4 клас в "тесен семеен кръг", но още от 1 клас някак естествено самите деца ме поведоха в тази благотворителна насока.Не сме спирали да се опитваме да помагаме,колкото ни позволяват възможностите и времето.
Затова, когато обмисляхме как да завършим, естествено се роди идеята за благотворителен концерт, тъй като те събират джобни цял срок в една касичка.
Много е трудо- и времеемко, защото обичаме да правим нещата, както трябва, но си заслужава!
Тези деца заслужават да бъдат подкрепени, защото почти съвсем сами готвят съдържанието на концерта, аз само ще определя формата и освен това трябва да взимаме пример от тях за това как да бъдем съпричастни!
Затова се надявам от свое и от тяхно име на 31 май да няма празно място в учителската стая на нашето училище и всички, които ни харесват и уважават да ни подкрепят с присъствието си!