История

free.hit.bg/pavlova/4O.htm- това са електронни тестове за природните области на България

free.hit.bg/pavlova2/40_2.htm

free.hit.bg/pavlova/4O3.htm

free.hit.bg/pavlova2/404.htm

free.hit.bg/pavlova/405.htm

free.hit.bg/pavlova/406.htm

free.hit.bg/pavlova1/407.htm

free.hit.bg/pavlova1/408.htm

 

 

 

 

българия земя на древни цивилизации 
                                 
View more PowerPoint from Dani Parvanova