Спортен празник

02.05.2018 14:57

На 22 май ще се проведе спортен празник, организиран от учителите по физическо, а от 10 часа ще се проведе официалното награждаване на изявилите се през учебната година на различни състезания ученици от 54СУ.

Допълнителните уточнения ще направя своевременно.