Още проекти от амбициозните и любознателни хлапета на 4д!

11.12.2016 22:23

Да правиш проект по някаква тема изисква отделянето на допълнително време, както и на ресурс, така че желанието на всеки от включващите се в един или друг проект е достойно за възхищение и подражание.Още повече, че вече всички се справят с изискването ми да представят проектите си, не да ги четат.Отново отбелзязвам факта, че всички проекти са пожелание на учениците, а аз само подавам евентуалните по-интересни за разширяване на информацията теми.