Обучение в Англия по Еразъм +

09.10.2016 00:09

Курсът CLIL PRIMARY.docx (16335)

Daniela Plan.docx (15931)

www.youtube.com/watch?v=aEOemjWVUek

Файлът предоставя информация за курса, в който участвах по време на обучението си в IPC centre в Екситър.