На 31 май вечерта раздаваме удостоверенията

02.05.2018 15:02

На 31 май планираме да раздадем удостоверенията за завършен първи клас в класната стая.Поради очакваното начало на голям ремонт обаче, са възможни промени в датата и не е уточнено мястото и часа.Своевременно ще бъдете уведомени.