ХАРТА НА 1 "Д" КЛАС

У Ч Е Н И К Ъ Т

Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря.

Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми.

Аз нося всички необходими неща за урока,

изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението.

Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен.

Аз участвам в работата на класа.

Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.

В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори.

Аз опазвам училищното имущество.

Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен.

Аз уважавам всеки .

Аз съм внимателен и говоря с останалите учтиво.

Аз мога и искам да преуспея.

Аз строго спазвам горните правила.

Р О Д И Т Е Л Я Т

Аз участвам активно в работата на класа.

Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците.

Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение.

Оказвам материална помощ на училището, в което учи детето ми.

У Ч И Т Е Л Я Т

Аз вярвам в равния шанс на всички.

Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен.

Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки.