ЕНВИЖЪН/ENVISION

В трети пореден випуск децата бяха омагьосани от Енвижън и много бързо разбраха какво следва да правят,

за да получат максимум забавление!

Ще имат на разположение 4 години, за да се възползват от предимствата на работата в екип, работейки по групи с мишките.

youtu.be/pfAnbBF696U