Талантите на 4 д - Гери съчинява стихове

08.10.2016 23:58

Друг изявен талант в нашия клас е Гери, която обича да пише.Тази година ни изненада с чудесен стих, съчинен по дадена случайно избрана дума в час по литература.Съучениците й се убедиха, че никак не е лесно стихоплетството.