Предстои екскурзия по повод патронния празник на училището.

02.10.2016 10:03

Желаещите да се отбележат в групата ни във фейсбук.