Талантите на 4 д - Марио с първи проект за тази учебна година

08.10.2016 23:47

Марио Алексов  отново представи пред класа чудесен проект за Европейския съюз в час по Човекът и обществото ЗИП.Отбелязвам факта, че проектът е по желание, а важно условие при представянето на всеки проект в нашия клас е ученикът да може да го защити, като го разказва пред съучениците си.