Родителска среща на 29.09. от 18 ч.

27.09.2016 20:08

Родителската среща касае важни въпроси от общия училищен живот, както и вътрешнокласни въпроси и инициативи, затова присъствието е задължително.